• Lợi ích của UX Research

    Một trong những sản phẩm giá trị nhất của UX research đó chính là sự thấu hiểu về mục tiêu và nhu cầu sâu thẳm của user, và một bản phân tích giải thích làm thế nào để có thể phụ vụ user tốt hơn.