• UX unicorn

    Rất nhiều bài viết, quảng cáo ngày nay thổi phồng khi nói về “UX unicorn".  Một nhân lực trong team có thể làm mọi thứ về "trải nghiệm người dùng" trong một dự án.   Thực tế, "kỳ lân" là một con thú thần thoại. Tương tự, UX designer là một nguồn lực thần thoại. Bởi không ai có thể…