• Good design

    Vitsœ là một công ty chuyên sản xuất nội thất, có trụ sở tại Anh, và được sáng lập bởi nhà thiết kế nội thật Dieter Rams năm 1959. Đây là một bài viết nằm trong phần giới thiệu của công ty, thể hiện như một tư tưởng xuyên xuốt cho từng sản phẩm nội thất của công ty này.…