• Wisemate – A case study

    Thử thách Trong thời gian sống tại TP.HCM, mình có cơ hội trải nghiệm đời sống tập thể khi share nhà cùng với một vài người bạn. Có nhiều trải nghiệm thú vi xảy ra, và mình quyết định thực hiện một thử thách: . . . Thiết kế ứng dụng dành cho những người thuê chung nhà