• Onboarding UX pattern

        Dành thời gian để thiết kế onboarding chất lượng là việc hết sức cần thiết để đảm bảo trải nghiệm tốt cho user và một sản phẩm tốt. Ở first impression, sản phẩm cần nhanh chóng show được được giá trị của mình (rút ngăn time-to-value), chỉ ra “aha moment”, và củng cố về brand cho user. Tiêu…