• Trí tuệ cảm xúc trong thiết kế

    Thiết kế cho website vẫn trong thời kỳ non trẻ trên con đường phát triển của nó. Những năm đầu phát triển, chúng ta học cách xây dựng website mà không có bảng biểu, sau đó chúng ta học cách đưa ra quyết định bằng cách phân tích data. Cảm xúc chưa bao giờ đóng vai trò trong việc thúc…

  • A DIY Design Education

    Bài viết cung cấp một số nguồn thông tin hữu ích như: các tools thiết kế phổ biến, các trang cung cấp khoá học online chất lượng, một số các để nhận được feedback cho thiết kế, một số extentions cho trình duyệt web hữu ích, và cuối cùng là một số cộng đồng hữu ích

  • Good design

    Vitsœ là một công ty chuyên sản xuất nội thất, có trụ sở tại Anh, và được sáng lập bởi nhà thiết kế nội thật Dieter Rams năm 1959. Đây là một bài viết nằm trong phần giới thiệu của công ty, thể hiện như một tư tưởng xuyên xuốt cho từng sản phẩm nội thất của công ty này.…