Design,  UX

UX unicorn

Rất nhiều bài viết, quảng cáo ngày nay thổi phồng khi nói về “UX unicorn". 
Một nhân lực trong team có thể làm mọi thứ về "trải nghiệm người dùng" trong một dự án.
 
Thực tế, "kỳ lân" là một con thú thần thoại. Tương tự, UX designer là một nguồn lực thần thoại. Bởi không ai có thể giỏi ở tất cả những điều khác nhau tạo nên trải nghiệm người dùng.
 
Hãy cùng phân tích kết quả cuộc thi Decathlon tại Thế vận hội 2016.
 
 
Trên đây là kết quả so sánh giữa người chiến thắng huy chương vàng hạng tranh tài  tiếp sức (Decathlon), và người chiến thắng huy chương vàng hạng mục chuyên (Discipline). Kết quả trên cho thấy các "specialist" thi đấu tốt hơn "generalist". Ví dụ so sánh kết quả ném lao (Javelin throw), vận động viên thắng môn tiếp sức có kết quả ném là 59,77m. Trong khi ngời chiến thắng huy chương vàng môn chuyên có kết quả ném là 90,30m. Hiệu xuất của vận động viên môn chuyên tốt hơn khoảng 50%.
 
Giả dụ ném lao (Jevelin) là một tham số kinh doanh quan trọng, ta thấy rằng, hiệu suất sẽ tốt hơn 50% nếu thuê các chuyên gia. Kết quá sẽ kém hơn nếu thuê generalist - những người được mô tả là “cũng có thể” ném lao.
 
Tương tự với ngành UX, nếu doanh nghiệp thuê một UX researcher chuyên nghiệp-chuyên sâu, người chuyên nghiên cứu về cách thực hiện research, họ sẽ cung cấp cho doanh nghiệp  những hiểu biết thực sự sâu sắc về hành vi người dùng và họ sẽ rút ra những lời khuyến nghị thực sự tuyệt vời để  thúc đẩy dự án của công ty tiến lên.
 
Hoặc, nếu doanh nghiệp thuê một interactive designer chuyên nghiệp-chuyên sâu, thì quy trình làm việc cũng sẽ mượt mà hơn nhiều, giao diện sẽ được thiết kế tốt hơn nhiều.
 
Hoặc, nếu doanh nghiệp thuê một infomation architecture chuyên nghiệp, thì trang web của họ cũng sẽ có một cấu trúc thực sự tốt; kết quá trái ngược với việc thuê ai đó chỉ thêm "information architechture" vào CV của mình như nhiều gạch đầu dòng khác - họ có thể biết nhưng sẽ không thực sự tốt.
 
Điều này đúng với tất cả những ngành khác tạo nên trải nghiệm người dùng. Nếu doanh nghiệp có một nhân sự "đa tài" biết một chút về mọi thứ, kể cả người đó cũng khá tốt, thì đó cũng vần là một điều được xem là "tầm thường" đó cũng khá tốt, thì đó vẫn là một sự tầm thường cho sản phẩm của doanh nghiệp đó - so sánh với việc có một đội ngũ là những người giỏi chuyên sâu về từng thành phần. Đó mới là cách doanh nghiệp thu lại được trải nghiệm người dùng tuyệt vời.

Nguồn: The UX Unicorn Myth (Jakob Nielsen)

UX Careers series